Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cô gái Bắc Kỳ bận bịu ui
Vì chẳng thấy cô bấy lâu rùi
Thiếu cô như nghiện đang thèm thuốc
Dáo dác cã ngày mệt chết tui ...

Hits: 3638 URL: http://lmstflorida.com/?642