Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Về đây em ơi ta khóc đêm ngày
Về đây em hởi, em ơi, em hỡi
Nối lại mối tình ngây thơ
Sống lại chuỗi ngày tuyệt vời xưa mãi ....

Hits: 3562 URL: http://lmstflorida.com/?66