Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhớ biết mấy những ngày ấy mình bên nhau
Tay trong tay ta dìu dắt nhau vào đời
Con thơ ngây một đứa rồi lại hai
Nay sao nỡ đường đời chia hai lối ...

Hits: 3109 URL: http://lmstflorida.com/?704