Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Họa bài thơ "Trầm Ngâm" của Giản Chi)
Thù nhà chưa trả không tròn hiếu
Nợ nước còn mang mãi vết nhầm
Thôi thế cũng đành cam số phận
Quan hà cam thẹn với lương tâm ....

Hits: 3575 URL: http://lmstflorida.com/?912