Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tóc biếc bồng bềnh trôi lướt thướt
Nai vàng ngơ ngác lạc chơi vơi
Gió vương tà áo dài xinh quá
Ai níu bàn tay đẹp tuyệt vời!? ......

Hits: 3091 URL: http://lmstflorida.com/?970